Tobio原本只是想要用土製炸藥惡作劇報復別校的不良少年團體,沒想到爆炸引發大量傷亡,Tobio成為爆炸案的嫌疑犯而展開逃亡生活.

導演新城毅彦 Takehiko Shinjo、瑠东东一郎 Toichiro Ruto
主演窪田正孝 Masataka Kubota、永野芽郁 Mei Nagano、新田真劍佑 Mackenyu、間宮祥太朗 Shotaro Mamiya、葉山獎之 Shono Hayama、今野浩喜 Hiroki konno、川榮李奈 Rina Kawaei、岡崎紗繪 Sae Okazaki、板尾創路 Itsuji Itao、榊原郁恵 Ikue Sakakibara、水川麻美 Asami Mizukawa、三浦翔平 Shohei Miura、古田新太 Arata Furuta